सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अनुदानमा कृषि कार्यक्रम संचालनका लागि आबेदन पेस गर्नेवारे सूचना

७६/७७ 06/04/2020 - 16:54 PDF icon IMG_20200604_0002.pdf

कोटेशन सम्बन्धि ७ दिने सूचना वडा नं.३

७६/७७ 06/04/2020 - 14:08 PDF icon IMG_20200603_0007.pdf

कोटेशन सम्बन्धि ७ दिने सूचना

७६/७७ 06/03/2020 - 12:51 PDF icon IMG_20200603_0001.pdf

विधुतीय बोलपत्रको खरिद सम्बन्धमा सूचना (२०७६/७७)

७६/७७ 05/05/2020 - 16:06

औषधी खरिध सिलबन्दि दरभाव सम्बन्धि सूचना (२०७६/०७७)

७६/७७ 05/05/2020 - 16:03 PDF icon IMG_20200505_0001.pdf

विधुतीय बोलपत्रको खरिद सम्बन्धमा सूचना (२०७६/७७)

७६/७७ 04/17/2020 - 15:03 PDF icon IMG_20200417_0001.pdf

बोलपत्रको सूचना -VI(2076-077)

७६/७७ 02/17/2020 - 20:19 PDF icon fift lot tendar(2).pdf

बोलपत्रको सूचना-V(2076-077)

७६/७७ 02/17/2020 - 20:17 PDF icon forth lot tendar(1).pdf

बोलपत्रको सूचना - गा. पा. भवन (२०७६/७७)

७५/७६ 01/05/2020 - 13:13

बोलपत्रको सूचना (२०७६/७७)

७६/७७ 12/30/2019 - 13:38 PDF icon IMG_20191230_0001.pdf

Pages