पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
त्रिलोचन न्यौपाने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गा. पा. कार्यालय 9852043667
रामेश्वर साह ज.स्वा.अ. गा. पा. कार्यालय 9842239298
बेजनाथ साह क. नि.अ. sahbaijnath64@gmail.com 9842987909
युजीन चापागाईं रोजगार संयोजक chapagainyujeen@gmail.com 9842141667
सुमन भट्टराई लेखापाल गा. पा. कार्यालय 9842909198
सुनिल कुमार ठाकुर लेखापाल गा. पा. कार्यालय skthakur2043@gmail.com 9811045789
पुण्य प्रसाद ढकाल ना.सु गा. पा. कार्यालय ९८४२०५८९५३
राम लखन यादव ना.सु न्यायिक समिति ९८४२३९२९५८
राजकिशोर मेहता ना.सु वाड न. १(सचिब) 9801519466
केशव पोखरेल ना.सु वाड न. २(सचिब) 9842029120
मणिराम पाण्डे ना.सु वडा न. ५ (सचिब) 9852027056
रबिन घिमिरे ना.सु गा. पा. कार्यालय 9852049276
खिला प्रसाद आचार्य ना.सु वडा न. ६ (सचिब) khila4567@gmail.com 9842235114
सोरभ निरोला सव इन्जिनियर 9842307610
कमल बहादुर आले खरिदार गा. पा. कार्यालय ९७४२१२८६०७
रुद्रनारायण मेहता खरिदार गा. पा. कार्यालय mrudra2015@gmail.com ९८४२१८१५४८/9807373331
प्रभु पराजुली खरिदार वाड न. ६र ७(सचिब) 9842561725
रोसन कुमार गुप्ता खरिदार ९८१६७२५६६३
रमेश कुमार यादव प्रा.स.(कृषि) कृषि सेवा केन्द्र 9842978922
सतेन्द्र प्रसाद मेहता कम्प्युटर अपरेटर गा. पा. कार्यालय 9825368526
राम प्रसाद मेहता का. स. वडा न. १ 9807019900