सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बिभिन्न् ठेक्काहरुको ठेक्का खरिद सम्बन्धि सूचना-७ (२०७८/०७९)

७८/७९ 03/20/2022 - 11:52 PDF icon Hamromat 29 Fagun 2078-3.pdf

बिभिन्न् ठेक्काहरुको बोलपत्र खरिध सम्बन्धि सूचना (२०७८/०७९)

७८/७९ 02/06/2022 - 12:26 PDF icon Hamromat_2078 Magh_16-3.pdf

बिभिन्न बोलपत्र खरिद सम्बन्धमा सूचना-6 (२०७८/०७९)

७७/७८ 11/18/2021 - 13:27 PDF icon Aarthik17-Kartik-2078-6.pdf

मकै गहु को बिउ खरिद सम्बन्धि सूचना मिति २०७८/०७/१२

७८/७९ 10/29/2021 - 13:15 PDF icon Aarthik12-Kartik-2078-5.pdf

बिभिन्न बोलपत्र खरिद सम्बन्धमा सूचना-२(२०७८/०७९)

७८/७९ 09/21/2021 - 11:10 PDF icon IMG_20210912_0001.pdf

विधुतीय प्रणालीवाट लिफ्टको सिलबन्दी कोटेसन सम्बन्धि दोश्रो पटक सूचना-०३(२०७८/०७९)

७८/७९ 09/12/2021 - 12:49 PDF icon IMG_20210912_0003.pdf

विधुतीय प्रणालीवाट लिफ्टको सिलबन्दी कोटेसन सम्बन्धि सूचना-०२(२०७८/०७९)

७८/७९ 08/15/2021 - 14:43 PDF icon IMG_20210815_0001.pdf

बिभिन्न बोलपत्र खरिद सम्बन्धमा सूचना-१ (२०७८/०७९)

७८/७९ 08/12/2021 - 15:09 PDF icon बिभिन्न ठेक्का हरुको सूचना.pdf

मवेशी हाट र दैनेक व्यापार तथा कृषि जन्य निकासी बोलपत्रको खरिद सम्बन्धमा सूचना (२०७७/७८)

७७/७८ 06/27/2021 - 16:40 PDF icon suchana mabeshi haat.pdf

दोश्रो पल्ट सिलबन्दी कोटेसन सम्बन्धि सूचना- वडा न. ६ (२०७७/०७८)

७७/७८ 06/06/2021 - 16:14 PDF icon IMG_20210606_0002.pdf

Pages