FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Notice29-080-081(बोलपत्र सम्बन्धि सूचना)

८०/८१ 02/18/2024 - 12:54 PDF icon alpdf-8.pdf

Notice15-2079-80( B8-B10, R9-R10 and Intranet-01बोलपत्र सम्बन्धि सूचना )

७९/८० 02/15/2023 - 10:58

Notice14-2079-80( B2-B6 and R7-R8 बोलपत्र सम्बन्धि सूचना )

७९/८० 01/25/2023 - 00:08 PDF icon Aarthik10-Magh-2079-7.pdf

Notice11-2079-80(सार्वजनिक खरिद समबन्धि सूचना )

७९/८० 10/21/2022 - 12:07 PDF icon Notice01-2079-080.pdf

Notice01-2079-80/Re(मवेशी हाट र दैनपार तथा कृषि जन्य निकासी बोलपत्रको खरिद सम्बन्धमा)

७९/८० 06/27/2022 - 21:46 PDF icon कृषि जन्य निकासी कर ठेक्का सूचना २०७७.pdf

सेनीटरी प्याड खरिद सम्बन्धि सूचना (२०७८/०७९)

७८/७९ 06/19/2022 - 15:57 PDF icon suchana.pdf

Notice01-2079-80(मवेशी हाट र दैनपार तथा कृषि जन्य निकासी बोलपत्रको खरिद सम्बन्धमा)

७९/८० 06/11/2022 - 13:00 PDF icon Notice01-2079-80.pdf

बिभिन्न् ठेक्काहरुको ठेक्का खरिद सम्बन्धि सूचना-७ (२०७८/०७९)

७८/७९ 03/20/2022 - 11:52 PDF icon Hamromat 29 Fagun 2078-3.pdf

बिभिन्न् ठेक्काहरुको बोलपत्र खरिध सम्बन्धि सूचना (२०७८/०७९)

७८/७९ 02/06/2022 - 12:26 PDF icon Hamromat_2078 Magh_16-3.pdf

बिभिन्न बोलपत्र खरिद सम्बन्धमा सूचना-6 (२०७८/०७९)

७७/७८ 11/18/2021 - 13:27 PDF icon Aarthik17-Kartik-2078-6.pdf

Pages