सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी कोटेसन सम्बन्धि सूचना-०८(२०७७/०७८)

७७/७८ 03/31/2021 - 12:40 PDF icon 8.pdf

गै.स.सं. बाट झोलुंगे पुल कार्य सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हान

७७/७८ 03/27/2021 - 21:44

विधुतीय बोलपत्रको खरिद सम्बन्धमा सूचना-६ (२०७७/७८)

७७/७८ 03/22/2021 - 20:20 PDF icon chitra 9.pdf

सिलबन्दी कोटेसन सम्बन्धि सूचना-०७(२०७७/०७८)

७७/७८ 03/21/2021 - 14:09 PDF icon Document 96.pdf

सिलबन्दी कोटेसन सम्बन्धि सूचना-०२(२०७७/०७८)

७७/७८ 02/15/2021 - 17:28 PDF icon IMG_20210215_0002.pdf

सिलबन्दी कोटेसन सम्बन्धि सूचना-०१(२०७७/०७८)

७७/७८ 02/15/2021 - 17:27 PDF icon IMG_20210215_0001.pdf

विधुतीय बोलपत्रको खरिद सम्बन्धमा सूचना-५ (२०७७/७८)

७७/७८ 02/04/2021 - 15:57 PDF icon Document 48.pdf

विधुतीय बोलपत्रको खरिद सम्बन्धमा सूचना-४ (२०७७/७८)

७७/७८ 01/12/2021 - 12:27 PDF icon IMG_20210112_0001.pdf

औषधि खरिद बोलपत्र सम्बन्धमा सूचना-२ (२०७७/७८)

७७/७८ 11/09/2020 - 14:52 PDF icon IMG_20201109_0003.pdf

बिउ बिजन विधुतीय बोलपत्रको खरिद सम्बन्धमा सूचना-१ (२०७७/७८)

७७/७८ 10/22/2020 - 16:00 PDF icon IMG_20201022_0001.pdf

Pages