FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Notice01-2079-80/Re(मवेशी हाट र दैनपार तथा कृषि जन्य निकासी बोलपत्रको खरिद सम्बन्धमा)

७९/८० 06/27/2022 - 21:46 PDF icon कृषि जन्य निकासी कर ठेक्का सूचना २०७७.pdf

सेनीटरी प्याड खरिद सम्बन्धि सूचना (२०७८/०७९)

७८/७९ 06/19/2022 - 15:57 PDF icon suchana.pdf

Notice01-2079-80(मवेशी हाट र दैनपार तथा कृषि जन्य निकासी बोलपत्रको खरिद सम्बन्धमा)

७९/८० 06/11/2022 - 13:00 PDF icon Notice01-2079-80.pdf

बिभिन्न् ठेक्काहरुको ठेक्का खरिद सम्बन्धि सूचना-७ (२०७८/०७९)

७८/७९ 03/20/2022 - 11:52 PDF icon Hamromat 29 Fagun 2078-3.pdf

बिभिन्न् ठेक्काहरुको बोलपत्र खरिध सम्बन्धि सूचना (२०७८/०७९)

७८/७९ 02/06/2022 - 12:26 PDF icon Hamromat_2078 Magh_16-3.pdf

बिभिन्न बोलपत्र खरिद सम्बन्धमा सूचना-6 (२०७८/०७९)

७७/७८ 11/18/2021 - 13:27 PDF icon Aarthik17-Kartik-2078-6.pdf

मकै गहु को बिउ खरिद सम्बन्धि सूचना मिति २०७८/०७/१२

७८/७९ 10/29/2021 - 13:15 PDF icon Aarthik12-Kartik-2078-5.pdf

बिभिन्न बोलपत्र खरिद सम्बन्धमा सूचना-२(२०७८/०७९)

७८/७९ 09/21/2021 - 11:10 PDF icon IMG_20210912_0001.pdf

विधुतीय प्रणालीवाट लिफ्टको सिलबन्दी कोटेसन सम्बन्धि दोश्रो पटक सूचना-०३(२०७८/०७९)

७८/७९ 09/12/2021 - 12:49 PDF icon IMG_20210912_0003.pdf

विधुतीय प्रणालीवाट लिफ्टको सिलबन्दी कोटेसन सम्बन्धि सूचना-०२(२०७८/०७९)

७८/७९ 08/15/2021 - 14:43 PDF icon IMG_20210815_0001.pdf

Pages