सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मवेशी हाट र दैनेक व्यापार तथा कृषि जन्य निकासी बोलपत्रको खरिद सम्बन्धमा सूचना (२०७७/७८)

७७/७८ 06/27/2021 - 16:40 PDF icon suchana mabeshi haat.pdf

दोश्रो पल्ट सिलबन्दी कोटेसन सम्बन्धि सूचना- वडा न. ६ (२०७७/०७८)

७७/७८ 06/06/2021 - 16:14 PDF icon IMG_20210606_0002.pdf

सिल्ड कोटेसन सम्बन्धि सूचना वडा न.५

७७/७८ 06/06/2021 - 15:53

सिल्ड कोटेसन सम्बन्धि सूचना वडा न.3 दोश्रो पल्ट

७७/७८ 06/03/2021 - 21:41

सिल्ड कोटेसन सम्बन्धि सूचना वडा न.3

७७/७८ 05/28/2021 - 23:30 PDF icon Doc1(1).pdf

सिल्ड कोटेसन सम्बन्धि सूचना वडा न.६

७७/७८ 05/24/2021 - 22:06

विधुतीय प्रणालीबाट फलफुल खरिद सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 05/21/2021 - 19:45 PDF icon सूचना फलफुल.pdf

विधुतीय बोलपत्र खरिद सम्बन्धि सूचना (आयुर्बेद औषधालय र बिधालय भवन निर्मण )

७७/७८ 05/13/2021 - 12:49 PDF icon 2078-01-28-4.pdf

धानको बिउ खरिद सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 04/29/2021 - 15:16 PDF icon Hamromat_ 16 Baisakh 2078-3.pdf

सिलबन्दी कोटेसन सम्बन्धि सूचना-०८(२०७७/०७८)

७७/७८ 03/31/2021 - 12:40 PDF icon 8.pdf

Pages