सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बिभिन्न बोलपत्र खरिद सम्बन्धमा सूचना-२(२०७८/०७९)

७८/७९ 09/21/2021 - 11:10 PDF icon IMG_20210912_0001.pdf

विधुतीय प्रणालीवाट लिफ्टको सिलबन्दी कोटेसन सम्बन्धि दोश्रो पटक सूचना-०३(२०७८/०७९)

७८/७९ 09/12/2021 - 12:49 PDF icon IMG_20210912_0003.pdf

विधुतीय प्रणालीवाट लिफ्टको सिलबन्दी कोटेसन सम्बन्धि सूचना-०२(२०७८/०७९)

७८/७९ 08/15/2021 - 14:43 PDF icon IMG_20210815_0001.pdf

बिभिन्न बोलपत्र खरिद सम्बन्धमा सूचना-१ (२०७८/०७९)

७८/७९ 08/12/2021 - 15:09 PDF icon बिभिन्न ठेक्का हरुको सूचना.pdf

मवेशी हाट र दैनेक व्यापार तथा कृषि जन्य निकासी बोलपत्रको खरिद सम्बन्धमा सूचना (२०७७/७८)

७७/७८ 06/27/2021 - 16:40 PDF icon suchana mabeshi haat.pdf

दोश्रो पल्ट सिलबन्दी कोटेसन सम्बन्धि सूचना- वडा न. ६ (२०७७/०७८)

७७/७८ 06/06/2021 - 16:14 PDF icon IMG_20210606_0002.pdf

सिल्ड कोटेसन सम्बन्धि सूचना वडा न.५

७७/७८ 06/06/2021 - 15:53

सिल्ड कोटेसन सम्बन्धि सूचना वडा न.3 दोश्रो पल्ट

७७/७८ 06/03/2021 - 21:41

सिल्ड कोटेसन सम्बन्धि सूचना वडा न.3

७७/७८ 05/28/2021 - 23:30 PDF icon Doc1(1).pdf

सिल्ड कोटेसन सम्बन्धि सूचना वडा न.६

७७/७८ 05/24/2021 - 22:06

Pages