सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना (२०७६-०७७)

७६/७७ 06/28/2020 - 18:33 PDF icon File0003.PDF

ठेक्का बोलपत्र आहवानको सूचना मवेशी हाट, देवानगंज-४ (२०७६/७७)

७६/७७ 06/28/2020 - 13:38 PDF icon File0002.PDF

बोलपत्र आहवानको सूचना दैनिक व्यापार तथा कृषि जन्य निकासी कर (२०७६/७७)

७६/७७ 06/28/2020 - 12:46 PDF icon Dainik Baipar krijannya nikashai ashar 14.pdf

दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना-३० गते (२०७६-०७७)

७६/७७ 06/12/2020 - 18:06 PDF icon Document(4).pdf

दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना-२३ गते (२०७६-०७७)

७६/७७ 06/11/2020 - 14:07 PDF icon ग्यास सम्बन्धि सूचना.pdf

दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना-२७ गते (२०७६-०७७)

७६/७७ 06/11/2020 - 14:02 PDF icon चमानिया पोखरी दर भाउ सम्बन्धि सुचाना.pdf

दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना-२९ गते (२०७६-०७७)

७६/७७ 06/11/2020 - 13:23 PDF icon tubel pipe sambandhi suchan.pdf, PDF icon होम पाइप सम्बन्धि सूचना.pdf

सेनेटरी प्याड सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकासित सूचना

७६/७७ 06/11/2020 - 13:21 PDF icon sanatary pad samband ma dosaro patak sambandi suchana.pdf

दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना (२०७६-०७७)

७६/७७ 06/09/2020 - 12:42 PDF icon Jestha 27_Udghosh Page_4.pdf

सेनेटरी प्याड सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 06/09/2020 - 12:36

Pages