सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कृषि सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ आहवानको सूचना २०७६/०७७

७६/७७ 11/11/2019 - 20:47 PDF icon IMG_20191111_0002.pdf

बोलपत्र सूचना

७६/७७ 10/04/2019 - 12:15 PDF icon IMG_20191004_0001.pdf

सिलबन्दी दरभाउ आहवानको सूचना २०७६-०३-०२(B)

७५/७६ 06/20/2019 - 16:50 PDF icon Document 25.pdf

सिलबन्दी दरभाउ आहवानको सूचना २०७६-०२-२९(A)

७५/७६ 06/20/2019 - 16:49 PDF icon Document 26.pdf

सिलबन्दी दरभाउ आहवानको सूचना २०७६-०३-०५(ख)

७५/७६ 06/20/2019 - 16:10 PDF icon Document 24.pdf

सिलबन्दी दरभाउ आहवानको सूचना २०७६-०३-०५(क)

७५/७६ 06/20/2019 - 16:07 PDF icon Document 23.pdf

औषधी खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी सूचना

७५/७६ 03/27/2019 - 14:46 PDF icon suchana.pdf

बोलपत्र अब्हान

७५/७६ 03/19/2019 - 12:14 PDF icon Doc1.pdf

कोटेशन सम्बन्धी सूचना पहिलो पटक

७५/७६ 02/05/2019 - 12:30 PDF icon IMG_20190205_0001.pdf

मवेशी हाट देवानगंज-४ सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 11/29/2018 - 18:55 PDF icon Doc1.pdf

Pages