कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
चुडामणि गुरागाईं प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत cguragain04@gmail.com ९८५२०२५४९१
जनार्दन प्रसाद मेहता सूचना प्रविधि अधिकृत गा. पा. कार्यालय ito.dewanganjmun@gmail.com 9852035299
मचिन्द्र कुमार थलङ (लिम्बु) प्रशासन अधिकृत छैठो प्रशासन mk.thalang@gmail.com 9818858562
उज्जल सुवेदी शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा ujialsubedi2050@gmail.com 9852021212
उमेश प्रसाद मेहता स्वास्थ्य शाखा प्रमुख स्वास्थ्य शाखा dewanganjhealth@gmail.com 9842129318
जिबछ कुमार पजियार अधिकृत छैठो आयुर्वेद शाखा jibachh.paj@gmail.com 9852061303
पुष्पराज चौधरी इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा chaudharyvivek133@gmail.com 9849055885
बिन्देश्वर यादव लेखा सहायक पाँचौ आर्थिक प्रशासन yadav.me143@gmail.com 9819313772
प्रसन्न ध्वज कार्की ना.सु वडा न. ७ (सचिब) ९८५२०४१०२८
चन्द्रशेखर सिन्हा सव इन्जिनियर गा. पा. कार्यालय ९८४२८३१२३३
ममता अधिकारी न्यौपाने प्रा. स. शिक्षा mamtabrt9856@gmail.com 9841316167
मान बहादुर रोकाय प्रशासन सहायक पाँचौ mahendrarc124@gmail.com 9864258487
उमेश कोइराला प्रशासन सहायक पाँचौ umskirl50@gmail.com 9851220886
ज्ञान कुमारी सुबेदी प्रशासन सहायक पाँचौ subedigk@gmail.com 9862969810
सुधिर कुमार पाल MIS Computer Operator pals36313@gmail.com 9862304563
सुकल प्रसाद मेहता खरिदार वाड न.४ (सचिब) 9811007274
वडा सचिव १ सन्ताेष कुमार झा खरिदार वडा न. १ (सचिब) 9814310743
दिलिप कुमार साह खरिदार वडा न. ३ (सचिब) 9804794756
खगेन्द्र राई खरिदार वडा न. २ (सचिब) 9800925300
हरिनरायन मेह्ता प्रा. स. पशु सेवा केन्द्र 9842148764
जयन्ती पोखरेल प्रशासन सहायक चौथो jayantipokhreljss1555@gmail.com 9842462260
चण्डिका न्यौपाने प्रशासन सहायक चौथो neupanechandika2053@gmail.com 9842120555
नारायण कुमार मेहता प्रशासन सहायक चौथो narayanmehta11@gmail.com 9804061701
अरबिन्द मेहता MIS Field Assistant arbindmehta76@gmail.com 9819366246
सुरेन्द्र प्रसाद साह Health Assistant Health suren4645@gmail.com 9804738150
बाल कुमार श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर balkumarstha4u@gmail.com 9862859207
गुलाबचंद मेहता ना.प्रा. स. कृषि सेवा केन्द्र 9812364355
सृजना पोखरेल स.मा.वि.नि. गा. पा. कार्यालय siru_friend4u@yahoo.com 9842185294
बिचारी कटुवाल सहायक कम्पुटर अपरेटर ९८४२१२४०८०
शंकर कुमार पासवान का. स. गा. पा. कार्यालय sankarpaswan606@gmail.com 9807303160
सुनिता मेहता का. स.
बिणा कुमारी मेहता का. स. ९८०४३१२१४६