मध्यहर्षाही स्वास्थ्य चौकी वडा नं.-१

१. सुनिल कुमार भगत                                     सि. अ. हे. व. अधिकृत छैठो                                ९८१२३७३१४१

२. पवन कुमार साह                                        Health Assistant                                           ९८२४७३३७३५

३. गोपाल यादव                                             सि. अ. हे. व.  सहायक पाँचौ                               ९८१४३८६८०२

४. अरुण कुमार मेहता                                     अ. हे. व. सहायक चौथो                                     ९८०७३३६६६५

५. रोमा कार्की                                                अ. न. मी. सहायक चौथो                                    ९८४३७०४९२७

६. बबिता कुमारी                                            अ. न. मी. सहायक चौथो                                    ९८२४३०५१९०

इन्चार्ज : 
सुनिल कुमार भगत
सम्पर्क नम्बर: 
९८१२३७३१४१
ठेगाना: 
हरिनगर, सुनसरी