श्री राष्ट्रिय माध्यमिक बिद्यालय

बिद्यालयको किसिम: 
सरकारी
शिक्षक संख्या : 
45
बिद्यार्थी संख्या : 
1500
ठेगाना : 
देवानगंज
सम्पर्क नम्बर : 
98445578455
फोटो: